Informácie pre adminov

Informácie pre adminov

Vyjadrovanie sa k žiadostiam o práva


Vyjadrenie musí byť výstižné, stručné a presvedčivé
Musí byť opodstatnené a podložené na faktoch, či skúsenostiach.
Vyjadrenia ako napríklad Nie, nemám ho rád alebo Áno, je to kamarát majú nulovú váhu.
Do žiadostí o práva sa môžu vyjadrovať aj admini, ktorí nemajú v príslušnej sekcii práva.

Vyjadrovanie sa k žiadostiam o unban


Do každej žiadosti o UB, je admin povinný dodať dôkazový materiál na základe čoho bol príslušný hráč zabanovaný. Následne majú admini právo vyjadriť sa k žiadosti.
Hráč má možnosť sa ospravedlniť, priznať sa - tým pádom mu môže byť ban skrátený dokonca aj zrušený.

Vyjadrovanie sa k hláseniam na Gather


Hráč pokiaľ uvidí cheatera, má možnosť ho nahlásiť, je povinný dodať podozrivé časy z HLTV / dema.
Admini pokiaľ si netrúfajú dotyčného zabanovať, môzu sa spoločne dohodnúť, že sú za použitie cheatu.
Ak nie a admin si verí, môže dotyčného ihneď blacklistnúť.

1 Like