How to correctly write a request for UNBAN?

Bol si zabanovaný neprávom?

Požiadaj si o unban! Napíš čo najviac informácii, napríklad:

  • prečo si dostal ban?
  • kto ti dal ban?
  • ako prebiehala celá situácia, ktorá doviedla dotyčného admina zabanovať ťa?
  • prečo si myslíš, že si dostal ban neprávom?

Ďalej nám poskytni informácie ako napríklad tvoj nick a pod., aby sme vedeli čo najrýchlejšie spracovať tvoju žiadosť.

Vo výnimočných prípadoch sme ochotní poskytnúť hráčovi druhú šancu.


Were you banned wrongly?

Request an unban! Write as much information as possible, for example:

  • why did you get banned?
  • who banned you?
  • how was the whole situation that led the concerned admin to ban you?
  • why do you think you got banned wrongly?

Furthermore, provide us with information such as your nickname, etc., so that we can process your request as quickly as possible.

In exceptional cases, we are willing to give the player a second chance.